Nieuws

 

VANAF 4 MEI…

  • Blijven we enkel werken OP AFSPRAAK.
  • Indien u een afspraak hebt draagt u een mondmasker. We adviseren om uw handen te ontsmetten bij het binnenkomen van de praktijk.
  • Hebt u koorts of luchtwegklachten? Zijn de klachten beperkt, dan raden we u aan om thuis te blijven. Indien we inschatten dat verder klinisch onderzoek nodig is, verwijzen we u naar het triagecentrum in de Zonnebloem te Veurne. Dit kan enkel na doorverwijzing.

 

COVID 19: IK BEN RISICOPATIËNT, WAT NU?

Indien u ongerust bent over uw tewerkstelling gelieve uw arbeidsgeneesheer te contacteren. Wij kunnen enkel ziekte attesteren, wij kunnen geen arbeidsongeschiktheid attesteren indien u geen symptomen vertoont. Preventieve werkverwijdering is een taak voor de arbeidsgeneesheer. Hij gaat na welke risicofactoren zijn en welke beschermende maatregelen op het werk nodig zijn.

 

CORONA

Veel mensen zitten met vragen over COVID 19. Wat te doen bij hoestklachten? Hoe kan ik me beschermen? Voor correcte en up-to-date informatie verwijzen we naar de website:  https://www.info-coronavirus.be/nl/

 


ONLINE GEZONDHEIDSGEGEVENS

U kunt uw eigen gezondheidsgegevens online inkijken (eventuele verslagen van specialisten, voorgeschreven medicatie, labo-resultaten). Dit kan via volgende website’s:

https://www.myhealthviewer.be/#/login

https://www.mijngezondheid.belgie.be/#/app

 

ANTIBIOTICAGEBRUIK

Ook in onze praktijk proberen we het gebruik van antibiotica te beperken: alleen wanneer nodig! Voor meer info: klik op onderstaande link.
https://antibioticguardian.com/dutch/

 

PRIVACY

Ook wij moeten ons houden aan de nieuwe wetgeving betreffende de privacy (GDPR). Onze privacyverklaring kunt u raadplegen op onze website.
Deze nieuwe wetgeving verbiedt ons om (bloed)resultaten door te mailen of om deze in de gang te leggen. Ook voorschriften dienen steeds persoonlijk opgehaald te worden.
– Bloedresultaten kunt u downloaden via de eBOX. Het labo stelt ze op deze manier ter beschikking. Klik hier voor meer uitleg over het gebruik van de eBOX.
Via deze link kunt u de eHealthbox openen:  https://www.belgium.be/nl/online_dienst/app_ebox_social_security 
– Ook via Mijn gezondheid kunt u uw resultaten raadplegen. https://myhealth.belgium.be/ 

 

PATIENT CONSENT: GEEF UW TOESTEMMING

Via de geïnformeerde toestemming stemt u in met het elektronisch delen van uw gezondheidsgegevens. Een betere communicatie tussen de personen die u behandelen, komt uw gezondheid ten goede.

Het gaat bijvoorbeeld om:

  • uitslagen van een bloedonderzoek, röntgenfoto’s
  • vaccinatie- en medicatieschema’s
  • geneesmiddelen die u werden voorgeschreven en afgeleverd
  • informatie die aan uw huisarts werd meegedeeld na een ziekenhuisopname

Al deze gegevens samen vormen het zogenoemde ‘gedeeld gezondheidsdossier’.

(bron: https://www.ehealth.fgov.be/nl/egezondheid/patienten/patientconsent)